Serdecznie zapraszamy na konferencję „Między wzlotem a upadkiem. Zjawisko awansu i porażki na przestrzeni dziejów.”

Fundacja Wczoraj Dla Jutra oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ma zaszczyt zaprosić na drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej aktualnym trendom badawczym. Tym razem proponowanym tematem dyskusji będą badania nad zjawiskiem awansu i porażki na przestrzeni dziejów.

Celem konferencji jest próba ponownego otwarcia dyskusji na temat awansu i porażki jako głównych zjawisk kształtujących działania człowieka, bez względu na czas. Proponowana tematyka posiada swój istotny dział w obecnej historiografii. Dotychczas jednak skupiano się głównie na zagadnieniach polityczno-gospodarczych. Mamy nadzieję, iż przyszłe obrady pozwolą rozpoznać tę problematykę w szerszym zakresie i postawić szereg nowych tez badawczych.

Istotnym elementem naszej konferencji jest także chęć połączenia spotkania naukowego z możliwością odbycia integracji przedstawicieli nauk humanistycznych jakie daje pobyt w stolicy polskich gór.

Proponowane zagadnienia:
– pojęcia: awans, kariera, sukces, porażka i ich percepcja na przestrzeni dziejów;
– spektakularne kariery jako znak czasów „syndrom Rockefellera”;
– zaprzepaszczanie rodzinnych fortun jako zjawisko ubożenia dawnych elit;
– przełamywanie barier społecznych oraz stanowych;
– rewolucja czy ewolucja, okoliczności zdobywania awansów i utraty pozycji;
– biografie wielkich zwycięzców i przegranych;
– ryzyko jako droga do sukcesu lub porażki.

Konferencja odbędzie się w Zakopanem w ośrodku rekreacyjno-konferencyjnym „Halny” http://dwhalny.pl/ Rybkówka 17, 34-500 Zakopane. W dniach 20-22 kwietnia 2018. Koszt konferencji to 360zł, w ramach opłaty zapewniamy Państwu dwa noclegi, pełne wyżywienie, uroczystą kolację i liczne atrakcje adekwatne do aktualnej pogody. W planach mamy także wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenie (imię, nazwisko, kontakt, uczelnia, tytuł i abstrakt wystąpienia) prosimy przysyłać do 11 marca 2018 roku. Na adres konferencja@wczorajdlajutra.pl. Wyniki rekrutacji oraz wszystkie potrzebne informacje zostaną Państwu przesłane do 18 marca 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja „Współczesna historiografia, mody, trendy i kierunki rozwoju”

Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Fundacja Wczoraj Dla Jutra zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Współczesna historiografia, mody, trendy i kierunki rozwoju , która odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2017 r. w Zakopanem. Zgłoszenia można przesyłać do 30 marca 2017 r.

Rozwój badań historycznych z każdym rokiem wzbogaca zasób prac naukowych i odkrywa kolejne, często nieznane elementy naszej przeszłości. Celem niniejszej konferencji jest próba uchwycenia trendów i kierunków, w jakich podążają młodzi naukowcy w swoich badaniach. Wyciągnięte w toku obrad wnioski pozwolą określić, jakie przedmioty badawcze cieszą się największą popularnością, a jakie obszary wymagają uwagi. Prezentacja własnych badań młodych adeptów historii jest adekwatnym przykładem mód we współczesnej historiografii oraz drogą do określenia tendencji badawczych. Dodatkowym profitem będzie z pewnością stworzenie płaszczyzny integracji i wymiany doświadczeń na polu naukowym oraz możliwość skonfrontowania własnych dokonań z doświadczonymi pracownikami naukowymi.

Merytoryczną opiekę nad prowadzonymi obradami obejmą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tuż po zakończeniu rekrutacji przedstawimy Państwu podział na 4 panele tematyczne. Ich dobór będzie uzależniony od tematyki, jaką zaprezentujecie Państwo w nadsyłanych abstraktach.

Koszt konferencji to 350 zł. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy będą mieli zapewnione dwa noclegi w nowoczesnych domu wypoczynkowym, pełne wyżywienie oraz szereg atrakcji. Ze zgromadzonych środków planujemy także wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres: konferencja@wczorajdlajutra.pl do 30 marca 2017 roku. Wszelkie szczegółowe informacje otrzymacie Państwo indywidualnie po wyrażeniu chęci uczestnictwa.

Formularz-zgłoszeniowy

Zapraszamy