O NAS

Łukasz Pastuszak jest studentem historii UMCS. Od wielu lat aktywnie działa w wielu organizacjach studenckich. Współorganizował znane lubelskie imprezy (między innymi Falkon oraz Dragon). Popularyzator historii, autor wielu wykładów i prelekcji. Jego zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej historii techniki i technologii wieku XIX i XX. W fundacji pełni funkcję zastępcy prezesa.

Marcin Janakowski – historyk i animator kultury, doktorant UMCS, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Skarżysku-Kamiennej), prezes fundacji Wczoraj Dla Jutra. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi projekty badawcze i popularyzatorskie. Autor prac naukowych i popularno-naukowych, publicysta. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię dyplomacji, biografistykę okresu staropolskiego, a także zagadnienia regionalne.

Krzysztof Kusiak z wykształcenia jest chemikiem. Był członkiem wielu kół naukowych oraz innych organizacji studenckich i pozarządowych. Jest autorem prac popularno-naukowych na tematy związane z chemią, oraz metalurgią. Prywatnie jest wielkim miłośnikiem historii oraz literatury W fundacji pełni funkcję sekretarza.